STICHTING THERAPIEHOND NEDERLAND

 ONZE MISSIE

ONS WERK

ONS DOEL

ONZE KWALITEIT

Het verbeteren van de kwaliteit van het leven van mensen met dementie, cognitieve en andere beperkingen door therapie met een therapiehond.

STN zet zich in voor de inzet van hoogwaardige therapiehonden bij de behandeling van dementerenden.

STN leidt zorgvuldige geselecteerde honden en begeleiders op voor dit doel en zet zich ervoor in de therapiehond in Nederland meer bekendheid te geven.

Therapiehonden en hun begeleiders opleiden om in de sessies optimaal te kunnen presteren. De begeleider richt zich erop de omgang tussen de hond en de zorgvrager veilig, stimulerend en ontspannen te laten verlopen.

De opgeleide-therapiehonden zijn gecertificeerd en gecontroleerd door STN.