Bestuurssamenstelling:

Geri Roholl voorzitter

Jack Visser penningmeester

Anja Heijnen secretaris

Martin van Duijn algemeen bestuurslid

Judith van der Lee algemeen bestuurslid